ผู้บริหาร

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง/ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
บุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/05/2012
ปรับปรุง 20/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 157564
Page Views 192454
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

25 พ.ค. 55 การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ เจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
25 พ.ค. 55 การร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.สำราญ ไสบาล
บ้านหนองข่าลิ้น คำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
28 พ.ค. 55 การร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.สำราญ ไสบาล
เมรุวัดบุปผาราม บ้านหนองข่าลิ้น ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น/ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
31 พ.ค. 55 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
01 มิ.ย. 55 การร่วมงานเบิกเนตรพระพุทธรูปโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
04 มิ.ย. 55 วันวิสาขบูชา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
05 มิ.ย. 55 วันสิ่งแวดล้อมโลก
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
06 มิ.ย. 55 ถึง 08 มิ.ย. 55 ดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
07 มิ.ย. 55 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก.๑๐) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 มิ.ย. 55 การจัดทำข้อมูลนักเรียน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
22 มิ.ย. 55 การประชุมศูนย์ฯเจ้าปู่และศูนย์บ้านลานป่าปอ
ภาคบ่ายของวันศุกร์ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของศูนย์ฯเจ้าปู่ และ ศูนย์บ้านลานป่าปอ  เข้าประชุม
นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ประธานในพิธีและบรรยาพิเศษ
ค่าลงทะเบียน คนละ 50  บาท (ค่าห้องประชุม และ ค่าเบรค)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฯเจ้าปู่ และ ศูนย์ฯบ้านลานป่าปอ
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
01 ก.ค. 55 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเข้าร่วม
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น/เครื่องแบลูกเสือ-เนตรนารีครบพร้อมอาวุธ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
09 ก.ค. 55 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
13 ก.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
19 ก.ค. 55 การประชุมสภานักเรียน
ผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน นำคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนละ 5 คน เข้าประชุม  
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 ก.ค. 55 ถึง 22 ก.ค. 55 การอบรมครู ป. 3
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
24 ก.ค. 55 การสอบอ่าน-เขียนภาษาไทยชั้น ป.2-3 ทุกคน
ผู็อำนวยการ ครูวิชาการ ครูประจำชั้น ป.2-3 นำนักเรียนชั้น ป. 2-3 ทุกคน เข้าสสอบ
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
29 ก.ค. 55 วันภาษาไทยแห่งชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
01 ส.ค. 55 วันสตรีไทย
02 ส.ค. 55 วันอาสาฬหบูชา
03 ส.ค. 55 วันเข้าพรรษา
12 ส.ค. 55 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ / วันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 55 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
31 ส.ค. 55 วันสารทจีน
31 ส.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร
โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
14 ก.ย. 55 การประชุมกรรมการแข่งขันวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.
หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 การสอบ Pre NT ป.3, Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555
ทุกโรงเรียนขอรายหัวนักเรียนค่าข้อสอบ
ป. ๓  ชุดละ  ๔๐  บาท/คน
ป. ๖  ชุดละ  ๕๗  บาท/คน
ม. ๓  ชุดละ  ๖๐  บาท/คน
สนามสอบโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี และ สนามสอบโรง เรียนบ้านภูเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
20 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
การแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาพลศึกษา, ดนตรี และ การงานอาชีพ
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ การศึกษาปฐมวัย
 
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
25 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
คุณครูราตรี  ศิริเศวตวาริน (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
25 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
ผู้อำนวยการนพ  พุทธิศักดิแสง
คุณครูกองเพชร  พุทธิศักดิ์แสง
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
26 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
รองฯ สุข  พร้อมพรั่ง
คุณครูบุษบัน  ศรีเมืองช่าง
คุณครูวิลาสินี  พันธ์นาสมใจ
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
26 ก.ย. 55 การพิจารณาความดีความชอบ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
26 ก.ย. 55 การประชุมเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เข้าประชุมของแต่ละโรงเรียน
๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม ๒ คน
หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
27 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
คุณครูบุญช่วย  หมวดเมือง
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
27 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
คุณครูอำนวย  มูลมณี
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
27 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต..แด่..
คุณครูอรุณ  เพชรฤาชา
คุณครูนิภารัตน์  พลยะเรศ
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
28 ก.ย. 55 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
05 ต.ค. 55 ประชุมผู้อำนวยการและครูกีฬา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
11 ต.ค. 55 ถึง 12 ต.ค. 55 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
14 ต.ค. 55 ถึง 18 ต.ค. 55 การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
ครูลูกเสือ
ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
(ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากตำบลในเมือง และ ตำบลหินตั้ง เป้าหมาย ๑๒๐ คน)
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
24 ต.ค. 55 ถึง 28 ต.ค. 55 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
06 ธ.ค. 55 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
07 ธ.ค. 55 ถึง 09 ธ.ค. 55 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ธ.ค. 55 การต้อนรับ ผอ.ร.ร.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
12 ธ.ค. 55 การต้อนรับ ผอ.ร.ร.บ้านหินตั้งโคกก่อง
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
01 ม.ค. 56 วันขึ้นปีใหม่2556
08 ม.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
09 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 การต้อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
10 ม.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 56 วันครู
19 ม.ค. 56 รับฟังปาฐกถาทางวิชาการเรื่อง "การศึกษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน"
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๓.๐๐ น.
บัตรราคา ๑๐๐ บาท
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 ก.พ. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านไผ่
หอประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ก.พ. 56 การสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.๒-๓
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
12 ก.พ. 56 งานพลังแผ่นดินชนะยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์มายังผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอบ้านไผ่ทุกท่านเข้าร่วมงานครั้งนี้ให้จงได้
ต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ทำการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
16 ก.พ. 56 การทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๕-๖ โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชนบทศึกษา
17 ก.พ. 56 การทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๖ ครั้งที่ ๓๕ โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
18 ก.พ. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ป.๓
หอประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 ก.พ. 56 การสอบ NT ป.3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 ก.พ. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลส.-นน.สามัญ
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ตัวแทนครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ-เนตรนารี
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
01 มี.ค. 56 ถึง 02 มี.ค. 56 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
25 มี.ค. 56 ถึง 26 มี.ค. 56 เดินทางสู่ กทม. เพื่อ กบข.
ขึ้นรถหน้าสภป.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
27 มี.ค. 56 การประชุมพิจารณาความดีความชอบ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
01 เม.ย. 56 ถึง 07 เม.ย. 56 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
01 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
16 พ.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
18 พ.ค. 56 การอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน School Lunch
ครูโรงเรียนละ ๑ คน นำ Notebook ไปด้วย
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 พ.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
31 พ.ค. 56 วันงดสูบบุหรี่โลก
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
06 มิ.ย. 56 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผ้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทั้ง ๑๒ โรงเรียน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
07 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
ผู้ร่วมเดินทาง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทั้ง ๑๒ โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแปรง ตำบลแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
12 มิ.ย. 56 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกห่น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
20 มิ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 มิ.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 มิ.ย. 56 วันที่รำลึกสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
01 ก.ค. 56 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 56 การประชุมเตรียมการประชุมสภานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
05 ก.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
11 ก.ค. 56 วันประชากรโลก
22 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
04 ส.ค. 56 วันสื่อสารแห่งชาติ
05 ส.ค. 56 การสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.๒-๖
ดำเนินการพร้อมกันทั้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๒
ศูนย์ฯ เจ้าปู่ จัดสนามสอบ ดังนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ สอบที่โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ สอบที่โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     สอบที่โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ส.ค. 56 วันรพี
08 ส.ค. 56 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
12 ส.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ/วันแม่แห่งชาติ
16 ส.ค. 56 วันสันติภาพไทย
18 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 ส.ค. 56 ถึง 22 ส.ค. 56 การประชุมผอ.สถานศึกษาและศึกษาดูงานนอกพื้นที่
โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๔ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 ส.ค. 56 วันสารทจีน
30 ส.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
04 ก.ย. 56 ส่งรายชื่อครู,นักเรียนและกิจกรรมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
07 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่  คุณครูพงษ์ศักดิ์  ศิริเศวตวาริน และ
      นายวาด  มณีแฮด  พนักงานบริการ
โรงเรียนบ้านทงพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 ก.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ให้นำเกณฑ์ฯ  เข้าประชุมด้วย
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
16 ก.ย. 56 สอบการรู้เรื่องการอ่านภาษาไทยชั้นป.3และป.6 สพฐ.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ก.ย. 56 ถึง 19 ก.ย. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่  คุณครูสุวนีย์  ดอนเส
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
23 ก.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการพิจารณาความดีความชอบ
ส่งบัญชีหมายเลข ๕ พร้อมแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
นำเสนอบัญชีรวม (เงินเหลือ) ด้วย
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
23 ก.ย. 56 การส่งท่าน รองฯ ไปเป็น ผอ.
เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหารกลางวันที่หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
การแสดงความยินดีที่ นายสิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในเวลาภาคบ่าย
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
24 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่  คุณครูชัยวุฒิ  ชัยนา
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
26 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่  คุณครูจำรูญ  หมื่นสา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
27 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ก.ย. 56 การรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
๑.  รองฯ มีชัย  ลอกไธสง      รอง ผอ.สพป.ขก.๒
๒.  ดร.วิชัย  กันหาชน           ผอ.กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.  นายวิชัย  มูลสาร            อ.ก.ค.ศ.
๔.  ผอ.อุบล  ลิ้มสุวรรณ       ประธานศูนย์ฯ เจ้าปู่
๕.  ผอ.ธีระศักดิ์  ช้อนบุตร    ประธานศูนย์ฯ เมืองไผ่
ภาคเช้า ๖ โรงเรียน
เริ่มที่ หนองแวงไร่ - ทางพาดหนองแวงโอง - หนองรูแข้ - ภูเหล็ก - หนองหญ้าปล้อง - หินตั้งโคกก่อง
และ ภาคบ่าย ๖ โรงเรียน
เริ่มที่ หินลาดนาโนหนองกุง - สว่าง - ป่างิ้วหนองฮี - ศิลานาโพธิ์ - โสกตลิ่งโสกจาน - เก่าน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
09 ต.ค. 56 ถึง 11 ต.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ต.ค. 56 วันสั่งปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
23 ต.ค. 56 วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 56 วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) (๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต
และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา ๑๐๐ ปี
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓ วัน (๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
แต่งกายไว้ทุกข์
งดการแสดงรื่นเริง
25 ต.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
28 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันพัฒนาบุคลากรเมาเทนพาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
01 พ.ย. 56 การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
06 พ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารและครูกีฬา-ลูกเสือ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
13 พ.ย. 56 การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษา
แข่งขันเสร็จจนได้คู่ไปชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สนามโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
14 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันแรก
กีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
เปตองทีมผสม, เซปักตะกร้อชาย, เวปักตะกร้อหญิง, วอลเลย์บอลหญิง และ ฟุตบอลชาย
ระดับประถมศึกษา
สนามโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
15 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันที่สอง
สนามโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
17 พ.ย. 56 พิธีรับมอบทุนการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิมงคลสารวิสุทธิอนุสรณ์ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ ๓ ทุน ทุนละ ๑,๒๐๐ บาท  ได้แก่
๑.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
๒.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนละ ๔ ทุน  ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท  ได้แก่
๑.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
๒.  โรงเรียนบ้านสว่าง
๓.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
๔.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๕.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
๖.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
๗.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๘.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
๙.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๑๐.โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
 
วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิมงคลสารวิสุทธิอนุสรณ์
17 พ.ย. 56 วันลอยกระทง
18 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันที่สาม
สนามโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
19 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบสอง (๘ ทีม)
สมามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบรองชนะเลิศ (๔ ทีม)
สนามโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 พ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯเจ้าปู่ร่วมกับศูนย์ฯบ้านลานป่าปอ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานการประชุม ได้แก่ 
นายทองหลั่น จัตุจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 พ.ย. 56 เตรียมสนามแข่งขันและพิธีการ
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
22 พ.ย. 56 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกวดขบวนพาเหรด
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกรีฑา-กีฬา
คู่ชิงชนะเลิศเปตองทีมผสม ทางพาดฯ - โสกตลิ่งโสกจาน
                                    (หินลาดฯ และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย   สว่าง - หินลาดฯ
                                         (หนองหญ้าปล้อง  และ ป่างิ้วฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง  ทางพาดฯ - หินลาดฯ
                                        (เก่าน้อย และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย  ภูเหล็ก - หินลาดฯ
                                        (ทางพาดฯ และ สว่าง เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชะเลิศวอลเลย์บอลหญิง  ทางพาดฯ - หนองแวงไร่
                                       (ภูเหล็ก และ ป่างิ้ว เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย  สว่าง - ศิลานาโพธิ์
                                  (ป่างิ้วฯ และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
              
สนามโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
25 พ.ย. 56 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี และ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านภูเหล้ก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
01 ธ.ค. 56 วันเอดส์โลก
05 ธ.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
15 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบคัดเลือก วันแรก
สนามโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
16 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบคัดเลือก วันที่สอง
สนามโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบรองชนะเลิศ
สนามโรงเรียนบ้านเกิ้ง ชุมชนบ้านเกิ้ง เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 ถึง 19 ธ.ค. 56 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สพป.ขอนแก่น เขต ๒
ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 การประชุมผู้บริหารและครูลูกเสือสามัญ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 ธ.ค. 56 ถึง 21 ธ.ค. 56 กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
23 ธ.ค. 56 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา รร.ขยายโอกาส (รอบชิงชนะเลิศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
26 ธ.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
28 ธ.ค. 56 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
30 ธ.ค. 56 วันหยุดพิเศษ
31 ธ.ค. 56 วันสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
01 ม.ค. 57 วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
02 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
05 ม.ค. 57 การประชุม ผอ.รร.ขนาดเล็ก
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
08 ม.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
10 ม.ค. 57 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
10 ม.ค. 57 การประชุม ครู รร.ขนาดเล็ก
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ
13 ม.ค. 57 การสอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาขอนแก่น เขต ๒
13 ม.ค. 57 วันการบินแห่งชาติ
14 ม.ค. 57 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 ม.ค. 57 วันครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านชีกกค้อ
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง       รร.บ้านศิลบานาโพธิ์
๒.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน    รร.บ้านหนองแวงไร่
๓.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  รร.บ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 ม.ค. 57 วันโคนมแห่งชาติ
17 ม.ค. 57 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
19 ม.ค. 57 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการโรงเรียนบ้านไผ่
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
20 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านโนนสว่าง
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
๑. ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง      รร.บ้านศิลานาโพธิ์
๒. ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน   รร.บ้านหนองแวงไร่
๓. ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี  รร.บ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการบุญมี  เชาระกำ      รร.บ้านป่างิ้วหนองฮี
๒.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง       รร.บ้านศิลานาโพธิ์
๓.  ผู้อำนวยการวีระชน  นนทะเสน  รร.บ้านภูเหล็ก
๔.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  รร.บ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
22 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการวีระชน  นนทะเสน  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๓.  ผู้อำนวยการประยูร  เวทนาสุข  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๔.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๕.  ผู้อำนวยการนาค  อินทร์ทะจันทร์  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
๖.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
๗.  คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
22 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหินตั้งโคกก่อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการบุญมี  เชาระกำ  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
๒.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๓.  ผู้อำนวยการอนุชา  กองเกิด  โรงเรียนบ้านสว่าง
๔.  ผู้อำนวยการกณกพชร  เรืองกรี  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
๕.  ผู้อำนวยการวิวัฒน์  นาฬิกุล  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๖.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๗.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
25 ม.ค. 57 วันกองทัพไทย
27 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการบุญมี  เชาระกำ  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
๒.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๓.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๔.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
27 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๒.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
28 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านสร้างเอี่ยน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการอุบล  ลิ้มสุวรรณ    โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
๒.  ผู้อำนวยการบุญมี  เชาระกำ     โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
๓.  ผู้อำนวยการอนุชา  กองเกิด     โรงเรียนบ้านสว่าง
๔.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง      โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๕.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน   โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๖.  ผู้อำนวยการวิวัฒน์  นาฬิกุล      โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๗.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านดงหนองเกี่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.   ผู้อำนวยการอาคม   ขุ่มด้วง       โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๒.   ผู้อำนวยการอ่อนสา   สุขแสน    โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๓.   ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 ม.ค. 57 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
30 ม.ค. 57 การรับ-มอบโล่และเกียรติบัตรการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ห้องโสตศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
30 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.หนองแซงวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.   ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง       โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๒.   ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน    โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๓.   ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ม.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๓
ผู้เข้าประชุม  ได้แก่
๑.   ผู้อำนวยการวีระชน  นนทะเสน   โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒.   ผู้อำนวยการประยูร  เวทนาสุข   โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๓.   ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
ห้องประชุมเล็ก(ข้างห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
31 ม.ค. 57 วันตรุษจีน
31 ม.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
02 ก.พ. 57 วันนักประดิษฐ์
02 ก.พ. 57 วันเกษตรแห่งชาติ
03 ก.พ. 57 วันทหารผ่านศึก
04 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
   ๑.   ผู้อำนวยการบุญมี   เชาระกำ      โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
   ๒.   ผู้อำนวยการอาคม   ขุ่มด้วง       โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
   ๓.   ผู้อำนวยการอ่อนสา   สุขแสน    โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
   ๔.   ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศณเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 ก.พ. 57 วันมะเร็งโลก
07 ก.พ. 57 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ผู้ที่เข้าร่วมครั้งนี้  ได้แก่
   ๑.  ผู้อำนวยการบุญมี  เชาระกำ      โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
   ๒.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง       โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 
   ๓.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
   ๔.  คุณครูศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล        โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
10 ก.พ. 57 วันอาสารักษาดินแดน
11 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการอาคม  ขุ่มด้วง       โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
๒.  ผู้อำนวยการอ่อนสา  สุขแสน    โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๓.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
14 ก.พ. 57 วันวาเลนไทน์
14 ก.พ. 57 วันมาฆบูชา
17 ก.พ. 57 การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 การเดินทางไปทัศนศึกษา/ดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง ที่หน้าสถานีตำรวจบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๒๑.๐๐ น. เคลื่อนรถ.
อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
24 ก.พ. 57 วันศิลปินแห่งชาติ
25 ก.พ. 57 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
25 ก.พ. 57 งานฉลองเหรียญทองอันดับ ๒ ระดับชาติ
เวลารับประทานอาหารกลางวัน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
26 ก.พ. 57 วันสหกรณ์แห่งชาติ
26 ก.พ. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
27 ก.พ. 57 วันเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
03 มี.ค. 57 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อสมทบทุนสมาคมครูมอนเทสซอริ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
05 มี.ค. 57 การสอบ SCAN และ X-RAY
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 มี.ค. 57 ร่วมงานฉลองมงคลสมรสคุณครูร่มเกล้าและคุณครูเอกสิทธิ์

เจ้าภาพ คุณครูศักดิ์สิทธิ์ สอนบาล โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

คุณครูสุภาพ สอนบาล โรงเรียนบ้านสว่าง

เจ้าสาว คุณครูร่มเกล้า(ร่ม) ณะจำนงค์ และ

เจ้าบ่าว คุณครูเอกสิทธิ์ สอนบาล  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง

ห้องจิตรานุช โรงแรมไฮเวย์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
31 มี.ค. 57 วันสุดท้ายการชำระภาษีประจำปี
01 เม.ย. 57 วันออมสิน
01 เม.ย. 57 วันข้าราชการพลเรือน
01 เม.ย. 57 วันเลิกทาส
02 เม.ย. 57 วันอนุรักษ์มรดกไทย
02 เม.ย. 57 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
06 เม.ย. 57 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06 เม.ย. 57 วันที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์
06 เม.ย. 57 วันยางพารา
07 เม.ย. 57 วันอนามัยโลก
13 เม.ย. 57 วันผู้สูงอายุ
13 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
14 เม.ย. 57 วันครอบครัวไทย
14 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
14 เม.ย. 57 วันประมงแห่งชาติ
15 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
16 เม.ย. 57 วันนักกีฬายอดเยี่ยม
22 เม.ย. 57 วันคุ้มครองโลก
24 เม.ย. 57 วันเทศบาล
25 เม.ย. 57 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
28 เม.ย. 57 วันสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
30 เม.ย. 57 วันคุ้มครองผู้บริโภค
01 พ.ค. 57 วันแรงงานแห่งชาติ
03 พ.ค. 57 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
05 พ.ค. 57 วันฉัตรมงคล
06 พ.ค. 57 วันกำลังสำรอง
08 พ.ค. 57 วันกาชาดสากล
12 พ.ค. 57 วันพยาบาลสากล
12 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
13 พ.ค. 57 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
13 พ.ค. 57 วันวิสาขบูชา
15 พ.ค. 57 รายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
โดย นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒
       นายเสรี ชังภัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒
และ นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
29 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าอาหารกลางวัน)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
31 พ.ค. 57 วันงดสูบบุหรี่โลก
01 มิ.ย. 57 วันดื่มนมโลก
04 มิ.ย. 57 การประชุมเตรียมการประชุมสภานักเรียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
05 มิ.ย. 57 วันสิ่งแวดล้อมโลก
05 มิ.ย. 57 วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
05 มิ.ย. 57 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนทุกคนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ริศาปาร์คแอนด์รีสอร์ท ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้าไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
06 มิ.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน และ คณะกรรมการนักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
08 มิ.ย. 57 วันทะเลโลก
09 มิ.ย. 57 วันมหิดล
12 มิ.ย. 57 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
14 มิ.ย. 57 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
17 มิ.ย. 57 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
20 มิ.ย. 57 วันผู้ลี้ภัยโลก
21 มิ.ย. 57 วันดำรงราชานุภาพ
24 มิ.ย. 57 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
24 มิ.ย. 57 วันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย
26 มิ.ย. 57 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 57 วันที่รำลึกสุนทรภู่
26 มิ.ย. 57 วันสากลแห่งสหประชาชาติในการช่วยเหลือเยื่อการกระทำทารุณ
01 ก.ย. 57 วันสืบ นาคะเสถียร
10 ก.ย. 57 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
15 ก.ย. 57 วันศิลป์ พีระศรี
16 ก.ย. 57 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๒
โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอเปือยน้อย
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
16 ก.ย. 57 วันโอโซนโลก
17 ก.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
19 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
19 ก.ย. 57 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 ก.ย. 57 วันเยาวชนแห่งชาติ
20 ก.ย. 57 วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 ก.ย. 57 วันสันติภาพโลก
22 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ

แด่... คุณครูปาจารีย์ บัวขวา, คุณครูกัลยาณี ทุมทน และ คุณครูจิราพร นิลฉายรัตน์ (รวม ๓ ท่าน)

รับประทานอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
24 ก.ย. 57 วันมหิดล
08 ต.ค. 57 วันออกพรรษา
13 ต.ค. 57 วันตำรวจ
14 ต.ค. 57 วันประชาธิปไตย
15 ต.ค. 57 วันล้างมือโลก
19 ต.ค. 57 วันเทคโนโลยีของไทย
19 ต.ค. 57 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
19 ต.ค. 57 วันพยาบาลแห่งชาติ
21 ต.ค. 57 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
21 ต.ค. 57 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ต.ค. 57 วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 57 วันสหประชาชาติ
31 ต.ค. 57 วันฮาโลวีน
31 ต.ค. 57 วันออมแห่งชาติ

...WELCOME TO SOONJAOPU...  IT'S NICE TO SEE YOU AGAIN  ...THANK YOU...

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ที่ตั้ง-โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี)   ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ เจ้าของโครงการ ๐๘๑-๗๖๘๕๒๙๓